Пчеларство

  Пчеларството по нашите земи е било широко разпространено в древността. Древните са практикували добре развито пчеларство. Били са опитни пчелари и произвеждали големи количества мед и восък, които са били едни от най-търсените стоки в древността. Една от най-почитаните богини по нашите земи е била Бендида - пазителка на пчелите и животните.

 

  Пчеларите в селото разказват, че гледат пчели по свой порядък. Изработват своите тръвни от лозина и говежда тор, а кошерите по вехт обичай предаван по традиция. В последно време се наблюдава нарастващ интерес към пчеларството в селото. Около процент от жителите са пчелари, някои от които отглеждат активно за добив с пазарна ориентираност.

  Предпоставка за добро отглеждане и производство са мекия морски климат и разнообразието от растителност в околността - земеделската площ заема около 40% ; горските масиви 20% ; урбанизирани територии 15% ; ливади, мери, пасища и др. 25%. Наситеността на акация в горите и шубраците, и големия брой обработваеми плоши създават благоприятни условия за уседнало пчеларство, без нужда от водене на пчелите на нови по-богати пасища.

Поминък > Пчеларство

  • Facebook
  • YouTube