Палеонтология

Вкаменелости

 В този край преди 50 мил. години е съществувало море. Геолозите са го нарекли Лютеско море. С течение на времето на морското дъно се образували три пласта. Най – долният пласт се състоял от сивожълти мергелни настройки. Над него се образувал дебел слой кварцов пясък. Най – отгоре се образувал пласт от варовик. С течение на времето водата се оттеглила от тези места. Под влияние на атмосферните условия най – горният пласт започнал да се разрушава. Наситената с варовик от най – горния слой дъждовна вода започнала да прониква в долния пласт от кварцов пясък. Така се образували Побитите камъни.

снимки: Р. Траянов

Природа > Палеонтология

  • Facebook
  • YouTube