Могили, паметници и селища

   Далече преди идването на гърците по западния бряг на Черно море, регионът е бил гъсто населен с траки.  Около Одесос - Варна са живеели гети и кробизи. Околността на Белослав била населена сравнително плътно, за което говорят намерените археологически материали и останки от няколко селища и некропола.

   Паметник от ранна бронзова епоха при г. Тепетата

   Стелата е разкрита от иманярски набези на древната могила. През 2013 г. земеделец от Страшимирово открива изкопа с находката и съобщава за нея.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

  Находката е извадена от могила "Тепетата" местност "Комитовите могили" в землището на село Страшимирово, На мястото имало изкоп и се предполага, че там са върлували иманяри. Нищо обаче освен камъка не е намерено – нито скелет, нито останки от погребение. За целта е нужно да се рови на по-голяма дълбочина, коментираха археолозите. Това е един от най-редките паметници останали по нашите земи от ранната бронзова епоха.

     Древната надгробна плоча - каменна стела "баба".

е надгробен паметник,  който се е слагал върху могилите на хора с издигнато положение и се свързва в придошлото население от северните черноморски степи, които идват по българските земи в края на четвъртото хилядолетие пр. н. е.

 

  Този начин на погребване на мъртвите бил много специален, рядък и нетипичен, обясняват специалистите от екипа на Регионален исторически музей - Варна, които дойдоха на мястото, където е намерена плочата. Според тях в миналото така са били заравяни много важни хора, владетели или вождове. Подобни паметници обаче се броят на пръсти в страната ни – не са повече от 12, коментира ръководителят на екипа гл.ас.д-р Владимир Славчев, който се грижи за находката. Подобна е била открита преди около 40 години край Езерово на 2 км от тази. Плочите са изложени в залите на Археологически музей - Варна.

   г. Тепетата - Страшимирово, местност Комитовите могили

dfgd.jpg

 

   Паметници, некропол и селище при с. Езерово

Надгробни стели, камък - с. Езерово, ранна бронзова епоха.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

  "Северозападно от село Езерово, в местността ”Тепетарла”, в блок на ДЗС при дълбока оран през 1954г. е бил открит тракийски могилен некропол. При оранта трактористите забелязали парчета от чернофирнисова керамика. За съжаление, при оранта по-малките могили били разрушени. Останала запазена само една с височина 1м, която била проучена от варненски археолози. Под могилния пласт била открита квадратна площадка, покрита с груби камъни, а под тях цялата площ била наситена с въглища и пепел- останки от изгарянето на клада. В центъра на площадката била открита урна с яйцевидна форма, наполовина вкопана в земята. В нея имало полуизгорели кости, връх от желязно копие, връх от ножче и фибула.

 

   Погребението чрез трупоизгаряне, тракийският тип на погребалната урна, както и могилният насип показват, че това погребение е типично тракийско и че под могилата е бил погребан знатен тракиец, вероятно местен вожд.
В района на некропола е намерен фрагмент от надгробна мраморна плоча с релефно изображение на “погребално угощение” и частично запазен гръцки надпис, от който е останал само следният текст:
…….син на Авлузен и жена (му)
……..епиерис, дъщеря на Аптекент
( сбогом )
Собственото име на покойника не е запазено тъй като точно там плочата е отчупена, но от патронимикона (името на бащата), както и от патронимикона на жената, от чието собствено име е запазена само последната част е видно, че тази плоча е от тракийско погребение, датирано към ІІ-ІІІ в. от н.е. Плочата е с размери 22х15х6 см. 
Също тук е намерена и четвъртита мраморна плоча с релефно изображение на тракийски конник, държащ в ръката си рога на изобилието. Намерени са още фрагменти от стъкленици и едно дъно от прозрачно стъкло.

   Археологическите материали показват, че край днешното село Езерово, вероятно северно, недалеч от “Тепетарла” е имало тракийско селище, просъществувало чак до римската епоха.

Из “Белослав и неговите околности” - Алеко К.Константинов 

 

Оброчна мраморна плоча с култов надпис

Тракийски конник 

В дясната си ръка държи ритон (рога на

изобилието), а пред него има олтар и дърво.

Προμαθίων φιλόπατρις / καὶ Ἀγαθήνωρ καὶ Διονύσι/ος οἱ Ἀπολλωνίου Ἥρωι / Ωρδιανωι χαριστήριον.

   При селскостопански и строителни дейности в Езерово е открит могилен некропол, използван до античността. Некропола е разоран, от него е запазена само една могила в двора на ТЕЦ Варна. - изготвил: И. Иванов, 05.02.1993 г. / Обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.

 

  Край с. Езерово, източно от спирка "Моряк", при теренно издирване на И. Иванов и Ал. Минчев е установено наличието на тракийско селище от елинистична епоха, просъществувало до римската епоха с площ 1 дка. Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.

 

  Могили край гр. Белослав

  Нагробна могила на 4 км югоизточно от центъра на Белослав е локализирана и описана при теренно издирване на    П. Лещаков през 2012 г, на площ от 1 дка.  / Обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.

 Нагробна могила на 4.5 км южно от центъра на Белослав в местност Душковите ниви е локализирана и описана при теренно издирване на  П. Лещаков през 2012 г, на площ от 1 дка.  / Обявен ПК с национално значение ПМС 1711/10.62 г.

yuky.jpg

История > Тракийска епоха

  • Facebook
  • YouTube