top of page
Anchor 1

   Климатът в областта е умереноконтинентален, силно повлиян от въздействието на Черноморския басейн, особено по крайбрежната ивица. Характерни за района са умерените и силните ветрове - средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 м/сек. През зимата преобладават ветрове от северозападна и северна посока, а през лятото - от северозападна, източна и североизточна посока. Близостта на морето е причина за локална циркулация на приземния слой въздух - бризова циркулация. През деня в приземните слоеве духа вятър от морето към сушата (разпространява се на дълбочина 30-40 км в сушата), а през нощта обратно - от сушата към морето. 

   Атмосферното налягане в общината е средно 1010.4 hPa. Годишната сума на валежите на територията на общината възлиза на 357 мм, като достигнатия максимум е 23 мм. Зимата е сравнително топла и снежната покривка не се задържа за продължителен период от време. По данни на НСИ за 2001 година дните със снежна покривка са били 16, а с мъгла 12. 

   По отношение температурата на въздуха пролетта настъпва с около 10 – 13 дни по-късно и е сравнително дълга и прохладна. Лятото се характеризира със стабилизиране на времето – броят на дните с температура 25 °С или по-висока е голям. Есента е продължителна и топла. През пролетта и есента температурата на въздуха рядко спада под 5°С. Средногодишната температура на морската вода е 13,6 °С. Средногодишните количества валежи в областта са по-малки от средногодишните валежи за страната. Максимумът на валежите е през есента. Засушаванията са през лятото (средна продължителност 40-50 дни). Средната относителна влажност на въздуха е 70%. Характерна с годишната и денонощната периодичност на ветровете. Североизточните ветрове преобладават през късна пролет, лятото и началото на есента, западните – през зимата и отчасти през есента.

Средномесечна температура на въздуха             -    I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 12.1 °C                                              1,2  2,5  5,1   10,1  15,4 20,1  22,6  22,4  19,0 13,9  9,1   4,0

Средномесечни валежи, л/м2                                -    I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 115.8 дни                                         32  27   29    36    41    62    48      38     31    55    50    53

 

Относителна влажност на въздуха                        -    I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 77 %                                                  82  80   78    78    74    74     70     70     73    76   80    82

Средномесечен брой дни с мъгла                           -   I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII 

Средно годишено - 35 дни                                           3,1  4,2  4,2   4,3   3,2   0,1    0,7     1,0    1,9   2,9   3,6   3,8

Отн. продължителност на слънцегреене               -   I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 47 %                                                    29  31    32    41    48   57     68      69     59   48    31     24

Средномесечна свънчева радиация                      -   I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 124 W/м2                                        48  75  108  149  182  202  205    187   152   97    53    34

Средномесечна скорост на вятъра                         -   I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

Средно годишно - 3,5 м/с                                            3,8 3,8  3,9   3,3   3,1   3,1     3,1     3,1     3,5   3,7   4,0   3,6

Климат

Природа > Климат

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page