Параклис "Свети Георги" 2009г.

Съграден през 2009 г. със собствени средства от Бай Стойчо. За да има къде хората да се помолят и да запалят свещ., понеже до края на 2011 г. в селото не съществува храм за богослужение.

Култура > Параклис

  • Facebook
  • YouTube