Снимки

Това е Страшимирово

Това е Страшимирово

Преминаващ платноходен кораб

Преминаващ платноходен кораб

Поглед от високо

Поглед от високо

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Залез към Белослав

Залез към Белослав

Гледка от високо

Гледка от високо

Западния залив на Варненското езерo

Западния залив на Варненското езерo

На езерото

На езерото

Гледка от високо

Гледка от високо

Гнезда на Брегова лястовица

Гнезда на Брегова лястовица

Поглед от високо

Поглед от високо

На брега на езерото

На брега на езерото

Гледка от високо

Гледка от високо

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

На езерото

На езерото

Гледка от високо

Гледка от високо

На село

На село

Залез към Белослав

Залез към Белослав

На езерото

На езерото

Пролетна паша на домашни коне

Пролетна паша на домашни коне

Гледка от високо

Гледка от високо

На езерото

На езерото

Линия Варна-София (разделяща селото)

Линия Варна-София (разделяща селото)

Лодка на стар кей

Лодка на стар кей

Бръмбар носорог (защитен вид)

Бръмбар носорог (защитен вид)

В гората

В гората

Тръстиковото островче

Тръстиковото островче

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

На езерото

На езерото

Чешмичка в гора

Чешмичка в гора

"Лебедово езеро"

"Лебедово езеро"

Панорамна гледка

Панорамна гледка

На езерото

На езерото

Сова на пост

Сова на пост

Гледка от високо

Гледка от високо

Пътува към Белослав

Пътува към Белослав

Залез към Белослав

Залез към Белослав

Група овце на зимна паша

Група овце на зимна паша

Поток в гората

Поток в гората

Постоянен жител

Постоянен жител

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Защитена местност "Ятата"

Защитена местност "Ятата"

Храм "Св.Николай Чудотворец"

Храм "Св.Николай Чудотворец"

Нутрия до езерото

Нутрия до езерото

Гнездо в гората

Гнездо в гората

Чешмичка до църквата

Чешмичка до църквата

"Ятата"

"Ятата"

Млада богомолка

Млада богомолка

ЦДГ "Незабравка"

ЦДГ "Незабравка"

Малък водопад на поток в гората

Малък водопад на поток в гората

Дъга над обработваемите ниви

Дъга над обработваемите ниви

Ярета из гората

Ярета из гората

Табела с.Страшимирово

Табела с.Страшимирово

Година със слънчоглед

Година със слънчоглед

Година с жито

Година с жито

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Костенурка из дворовете

Костенурка из дворовете

Зимна приказка на езерото

Зимна приказка на езерото

Дъга над източния хълм

Дъга над източния хълм

Чешмичка правена от БДЖ 1930 г.

Чешмичка правена от БДЖ 1930 г.

Параклис "Свети Георги"2009

Параклис "Свети Георги"2009

Лебед плуващ в езерото

Лебед плуващ в езерото

Паметна стела на кап.Никола Лефтеров

Паметна стела на кап.Никола Лефтеров

Кметство Страшимирово

Кметство Страшимирово

Гледка на запад

Гледка на запад

Западна Чешмичка

Западна Чешмичка

Побити камъни - група "Страшимирово"

Побити камъни - група "Страшимирово"

Ятата и Страшимирово

Ятата и Страшимирово

НЧ "Пробуда" 1930

НЧ "Пробуда" 1930

Столетен бункер

Столетен бункер

Тополите на брега на езерото

Тополите на брега на езерото

Каменна стена от стара кариера

Каменна стена от стара кариера

Джетинг в езерото

Джетинг в езерото

Младежки и пенсионерски клуб

Младежки и пенсионерски клуб

Гледка от лодка в езерото

Гледка от лодка в езерото

Гнезда на Брегова лястовица

Гнезда на Брегова лястовица

Пейзаж от източния хълм

Пейзаж от източния хълм

 

Панорама

Галерия > Снимки

  • Facebook
  • YouTube