Горски маршрут

 

   Средно лесен маршрут!

   Обща дължина:  6.5 км. 

   Надморска височина: 30-110 м.

 

   Началната точка е център. Запърваме на север към автобусната спирка и края на селото. Оттам тръгваме по нагоре по черен път покрай лозята на Страшимирово. Преминаваме около 350 м. и завиваме на ляво по пътя през лозята. Той ни отвежда, с малки криволичения, в края на лозята на запад. Докато стигнем дотам можем да опитаме от прекрасното грозде на боговете или някоя череша (хрущялка), според зависи от сезона (САМО ОПИТВАМЕ, пържолите и скарата са в раницата :). В края на пътя има леко изкачване, след което се разкрива горската среда. Отново поемаме на север, през гористата местност, и започваме да откриваме един от най-големите енергийни източници в България - Побити камъни. Започва интересната част на раздоската, откриване, удивяване, чудене, маене и куп други емоции при разглеждането на този природен феномен. Около километър в леко разпръснати, четири близки един до друг ансамбъла с много различни по големина и форма структури, можем да разгледаме група "Страшимирово". В рамките на природния резерват се намира единственото находище в България на растението „Твърдолистна песъчарка“. Този растителен вид е обявен за застрашен от изчезване и се намира под закрилата на закона в световен мащаб. Побитите камъни е обитавана от още 3 световно застрашени - Борисово подрумиче, Карталовиден карамфил и Жлезист лопен; 2 застрашени и 8 защитени вида растения в България. Обитава се още от защитеният бръмбър Голям сечко, Шипобедрената и Шипоопашата костенурка, стенен Кримски и Жълтокоремен гущер, Пепелянка и 114 вида птици сред които Сиво каменарче, Кос, Гургулица, Белоопашат мишелов и др. От бозайницуте се срещат лалугер, заек, белка, лисица, дивя свиня, чакал и др. С все повече вървене навлизаме в район с по-стара гора. Можем да се спуснем на запад в самата гора, където да се направи почивка за тези които обичат пикниците. Връщането обратно можем да направим покрай потока малко по-надолу в гората. Там със сигурност ще видим столетни дървета, чешмички с изворна вода и някои домашни животни изкарани на паша. Връщайки се покрай потока, пътеките преминават в черен път, наоколо с зеленчукови градини и малки ферми, излизащ на шосе 2008 (път Варна - Девня). Поемайки по пътя на изток към Страшимирово отляво на нас се виждат пясъчни наноси, в които Брегови лястовици сякаш в композиция са издълбали своите земни гнезда. Изминаваме около 400 м. лек баир и сме в селото. Автобусната спирка е на 300 м. срещу нас, а ценръра малко по-надоля от нея. И да не забравяме да поздравяваме всеки когото срещнем! :)

Туризъм > Горски маршрут

  • Facebook
  • YouTube