Релеф

   Страшимирово се намира в Североизточна България, в подножието на югоизточната част на Дунавската равнина. Разположено е между живописните Варненско и Белославско езера в китните поли на Източния Предбалкан, недалеч от Черно море. Има благоприятен природен био-климатичен потенциал, езерно-морско крайбрежие и високопродуктивни обработваеми земи. По-голямата част от релефът е хълмисто-равнинен. Вертикалното положение е слабо изразено, превишенията между доловете и билата са незначителни - от порядъка на няколко десетки метра.

   На юг релефът е изпълнен със средно големи и големи комплекси гора, а на север с пръснати предимно малки земеделски земи. На изток се разкрива Варненското езеро стигащо до Черно море и областният град Варна, а на запад Белославското езеро и общинският град Белослав. На около 300 м. на юг от селото се намира защитена местност "Ятата" с голямо разнообразие на водолюбиви и водоплаващи птици. На север из между полско-гористите възвишения изниква единствената пустиня в Източна Европа чудната Каменна гора Побити камъни 

   Надморската височина на селото варира от 0 до 50 м, а землището му е с площ 7.016 км2. 

Природа > Релеф

  • Facebook
  • YouTube