Местности

 

1/3

Побити камъни

Цялата местност се състои от 14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. 

„Страшимировската група” е много впечатляваща. Разположена е на юг от основната група, до с. Страшимирово и е съставена от четири близки един до друг ансамбъла

1/3

Варненските езера

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското и Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. 

1/3

Местност "Ятата"

Страшимировското блато (Ятата, Алъданско блато) е защитена местност, разположена на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, на 1 км източно от град Белослав и южно от село Страшимирово.

1/3
 

Местност "Белия камък"

На това място жителите на Страшимиров навремето се сбирали с песни и хора на забави и вечеринки. 

1/3

Мегалити "Кoлакa"

До 2009 г. бе. интригуващо място, където децата от детската градина отиваха на поход и пикник, а хората на разходки и отдих.

История > Местности

  • Facebook
  • YouTube